Lezing: Taal in het Paradijs

Lecture on language by Prof. dr. Peter Hagoort: 'About talking cars, communicating Martians and brain language.'

Taal in het Paradijs (in Dutch) Download


What do slips of the tongue tell us about language?
How do language and consciousness relate? What have we - thanks to research methods to visualize brain function - learned about human language skills?

Peter Hagoort is professor of cognitive neuroscience at Radboud University. He is the founder and director of the F.C. Donders Center for Cognitive Neuroimaging, and one of the directors of the Max Planck Institute for Psycholinguistics. His research focuses on the neurobiological foundations of human language ability. In 2005, Peter Hagoort received the Spinoza Prize.

Wat weet de wetenschap van taal?

Onlangs verscheen Human Language. From Genes and Brains to Behavior, een overzichtsboek onder redactie van de Nijmeegse hoogleraar Peter Hagoort over de actuele stand van zaken van onderzoek naar taal in grote delen van de wetenschap. Deze maand besteedt taalkundige Marc van Oostendorp van het Meertens Instituut aandacht aan dat boek met korte filmpjes over individuele hoofdstukken. Wat weten we bijvoorbeeld over hoe taal in de hersenen zit? Hoe is het evolutionair ontstaan? Op welke manier zijn communicatiesystemen van dieren met taal te vergelijken?

Elke dag worden er filmpjes online geplaatst. In de reeks zijn deze filmpjes al verschenen (via Neerlandistiek):

Aflevering 1: De inleiding
Aflevering 2: Wat weet je als je een taal kent?
Aflevering 3: Een wonder: jullie verstaan mij!
Aflevering 4: Ik kan praten!
Aflevering 5: Natuurlijk lezen
Aflevering 6: Taal met je handen
Aflevering 7: Luisteren is praten
Aflevering 8: Kinderen zijn kleine taalwetenschappers
Aflevering 9: Woorden leren
Aflevering 10: Grammatica leren