Taaltherapie SimpTell app

SimpTell is een webapplicatie die therapeuten (bijvoorbeeld logopedisten en afasietherapeuten) ondersteunt bij het behandelen van personen met (Broca-)afasie die chronische zinsproductieproblemen in het Nederlands ervaren. Net als met de bewezen voorgaande webversie van de Nederlandse en aangepaste Reduced Syntax Therapy (eREST, Ruiter et al., 2010; Ruiter et al., 2016) leren personen met afasie middels SimpTell continu in telegramstijl (ellipsen) te spreken, zoals ‘Beroerte gehad. Nu in telegramstijl vertellen. Lekker snel. Toch duidelijk’. Het spreken in telegramstijl vormt een optimale aanpassing aan chronische Broca-afasie. Echter, intensieve therapie is nodig om deze manier van spreken te automatiseren en daarmee het (onherstelbaar verstoorde) spreken in volledige zinnen te onderdrukken. SimpTell is daartoe gebaseerd op de nieuwste inzichten over de relatie tussen executieve controle en (compensatoire) taalproductie (e.g., Roelofs, 2014; Piai et al., 2016). Doordat personen met afasie deels zelfstandig kunnen oefenen, kan de logopedist zich optimaal richten op generalisatie van deze spreekstijl naar alledaagse communicatieve situaties.

SimpTell is gratis beschikbaar op https://simptell.nl

Platforms: Web (tablet en pc)

Support: Er zijn handleidingen beschikbaar voor therapeuten en mensen met chronische Broca-afasie.