Er bestaan ontzettend veel talen, hoe leren wij die eigenlijk?

Help ons deze vraag te beantwoorden!!

Ons Onderzoek

Op het Donders instituut van het Radboud Universiteit, wordt binnenkort een groot onderzoek gestart naar Taal, Leren en Geheugen. Met dit onderzoek willen wij een belangrijke vraag die al jaren onbeantwoord is gebleven beantwoorden: “Waarom is het leren van talen gemakkelijker voor kinderen dan voor volwassenen?”

Onze hypermoderne MRI scanner. Voordat je hierin mag liggen ga je eerst samen met ons oefenen in een "dummy" MRI scanner, zodat je een echte MRI-expert wordt.

 

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over het leren van een nieuwe taal, en in het bijzonder over hoe de hersenontwikkeling dit kan beïnvloeden. De hersenen van kinderen en adolescenten zijn nog volop in de ontwikkeling en daardoor heel flexibel in het opslaan van nieuwe informatie. Van verschillende hersengebieden is bekend dat ze betrokken zijn bij het leren van nieuwe talen. En het is algemeen bekend dat het leren van talen makkelijker gaat als je er vroeg mee begint. Hoe het komt dat het taalleervermogen afneemt naarmate we ouder worden in relatie met de hersenen is nog niet goed onderzocht. Om die reden kijken we naar de ontwikkeling van hersengebieden bij kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar, in combinatie met het taalleervermogen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In dit onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst zullen we verschillende taal en geheugen tests bij de deelnemers afnemen. Alle tests vinden plaats achter de computer. Tot slot worden er ook enkele MRI-scans gemaakt. De afkorting MRI staat voor het Engelse begrip "Magnetic Resonance Imaging". Met behulp van deze methode kan zowel de structuur van de hersenen als de hersenactiviteit worden weergegeven. Het mooie aan MRI is dat het veilig is en je (afgezien van de geluiden) het niet merkt dat we foto’s van de hersenen maken. De MRI scanner gebruikt GÉÉN röntgenstraling. Tegenwoordig hebben ook al veel babies en peuters meegedaan met MRI onderzoeken.

Wie mogen deelnemen aan het onderzoek?

Aan dit onderzoek kunnen kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar deelnemen. Om het onderzoek uit te kunnen voeren is het belangrijk dat alle deelnemers aan specifieke voorwaarden voldoen. Om die reden nodigen we geïnteresseerden uit om contact op te nemen met de onderzoeker. De onderzoeker zal dan een aantal vragen stellen om na te gaan of de geïnteresseerde voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan het onderzoek. Zo is het belangrijk dat de deelnemer Nederlands als moedertaal heeft en niet tweetalig is opgevoed.

Bent u docent, coach of begeleider van enthousiaste kinderen tieners?

Kent u enthousiaste kinderen of tieners die wellicht mee willen werken aan dit onderzoek, klik op de deze weblink en stuur het door: https://www.languageininteraction.nl/TaalKids.html

Ben u een docent op een basischool of middelbare school en wilt u ons helpen dit onderzoek in de klas te presenteren gecombineerd met een leuke les over de hersenen, neem dan contact op met Willeke Menks via het contact formulier. Wij komen graag langs in uw klas voor een leuke interactieve uitleg over hersenen en ons hersenonderzoek.

Ja, ik/mijn school wil graag meer informatie!

Ik ben geen robot*