Volwassenen

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek naar “taal, leren en geheugen”

ER BESTAAN ONTZETTEND VEEL TALEN, HOE LEREN WIJ DIE EIGENLIJK?

Help ons deze vraag te beantwoorden!!

Wie?

We zijn op zoek naar (jong) volwassenen van  18 t/m 25 jaar oud.

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over het leren van een nieuwe taal, en in het bijzonder over hoe de hersenontwikkeling dit kan beïnvloeden. De hersenen van kinderen, adolescenten maar ook jong volwassenen zijn nog volop in ontwikkeling en daardoor heel flexibel in het opslaan van nieuwe informatie. Van verschillende hersengebieden is bekend dat ze betrokken zijn bij het leren van nieuwe talen. En het is algemeen bekend dat het leren van talen makkelijker gaat als je er vroeg mee begint. Hoe het komt dat het taalleervermogen afneemt naarmate we ouder worden in relatie met de hersenen is nog niet goed onderzocht. Om die reden kijken we naar de ontwikkeling van hersengebieden bij kinderen en volwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 25 jaar, in combinatie met het taalleervermogen.  

Onze MRI scanner op het Donders Instituut.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

In dit onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst zullen deelnemers verschillende taal en geheugen tests maken. Alle tests vinden plaats achter de computer. Er wordt ook een nieuwe taal geleerd door middel van een computerprogramma dat thuis verder gespeeld zal worden voor 5 dagen. Tot slot worden er ook enkele MRI-scans gemaakt. De afkorting MRI staat voor het Engelse begrip “Magnetic Resonance Imaging”. Met behulp van deze methode kan zowel de structuur van de hersenen als de hersenactiviteit worden weergegeven. Het mooie aan MRI is dat het veilig is en je (afgezien van de geluiden) het niet merkt dat we foto’s van de hersenen maken. De MRI-scanner gebruikt GÉÉN röntgenstraling.

Waar?

Het onderzoek zal plaatsvinden in drie dagdelen (~2 uur) op het Donders Instituut van de Radboud Universiteit, Kapittelweg 29, Nijmegen. De training van 5 dagen (20-30 min) doe je thuis. Als bedankje krijg je een beloning!

Waarom?

Door het doen van onderzoek komen we steeds meer te weten over hoe de hersenontwikkeling het leren van nieuwe talen beïnvloedt. Dit helpt ons bijvoorbeeld om scholen en taalinstituten advies te geven over hoe ze volwassenen kunnen helpen om nieuwe talen te leren!

MELD JE AAN!

  HEB JE VRAGEN?

  Stuur je vraag via bovenstaand formulier
  of bel/stuur een bericht naar 06-50 09 96 19  
  (we hebben WhatsApp)
  (Wij zullen zo snel mogelijk je vragen proberen te beantwoorden.) 

  Wellicht zien we je binnenkort bij ons onderzoek!

  Het Taal-onderzoeksteam,    
  Dr. Willeke Menks    
  Dr. Clara Ekerdt,  
  Carlo Rooth 
  Romy Verhoeven
  Nina Wyman
  Merel Koning

  ONS TAALONDERZOEK KORT UITGELEGD

  Meer lezen?

  Wij zijn uitgebreid geïnterviewd door Kennislink