Clyde Francks benoemd tot Hoogleraar Brain Imaging Genomics

Clyde Francks is benoemd tot hoogleraar Brain Imaging Genomics, benoeming 1 april 2022, voor 3 jaar. Francks bestudeert als hoogleraar de genetica van taal, hersenaandoeningen en asymmetrie van de hersenen.

https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/clyde-francks-benoemd-tot-hoogleraar-brain-imaging-genomics