VICIs for two PIs in the Language in Interaction consortium.

The cost of cognitive doping. From dopamine to cognitive control via dynamic neural coding
Prof. dr. R. (Roshan) Cools(v),  Radboud UMC – Psychonomics and Cognitive Psychology
Onze samenleving doet aan ‘mensverbetering’. We zien een  toename in het gebruik van dopamine?verhogende middelen zoals Ritalin, ook door gezonde mensen.  De gevolgen daarvan zijn onduidelijk. Dit project onderzoekt de baten en risico’s van dopamine voor hersenfuncties die van belang zijn voor optimale prestatie en creatief denken.

Giving cognition a hand: Linking spatial cognition to linguistic  expression in native and late learners of sign language and bimodal bilinguals
Prof. dr. H.A. (Asli) Özyürek (v), RUN CLS – Linguistics
Denken en spreken over ruimte zijn basaal voor onze dagelijkse communicatie. Vergeleken met gesproken talen wordt ruimte in gebarentalen iconisch gecodeerd door de visuele articulatoren. Dit project onderzoekt of dit aspect van gebarentaal de ruimtelijke cognitie van  gebarentaalgebruikers anders beïnvloedt dan die van gebruikers van gesproken taal.

Go back