NWO Open Competitie-subsidies voor David Norris, Roshan Cools & Ivan Toni

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. De volgende projecten van Radboud-onderzoekers werden gehonoreerd:

Hoge-resolutie hersenscans voor beter begrip van de werking van breinpillen

Roshan Cools, hoogleraar Cognitieve neuropsychiatrie & David Norris, hoogleraar MR-fysica in relatie tot toepassingen in de cognitieve neurowetenschappen

Onze omgeving verandert steeds. De hersenstof dopamine is cruciaal voor flexibel, doelgericht gedrag. Denk aan de prestatie-verhogende werking van breinpillen die dopamine verhogen. Wat doet dopamine met de hersenfunctie? Met nieuwe hoge-resolutie hersenscantechnieken ontrafelen wij hoe veelgebruikte dopaminepillen de communicatie tussen hersengebieden veranderen om gedrag beter te richten op onze doelen.

Controlemechanismen van sociaal-emotionele regulatie

Ivan Toni, hoogleraar Motor cognition  & Karin Roelofs, hoogleraar Experimentele psychopathologie.

Emotieregulatie is essentieel voor participatie in onze samenleving, zoals pijnlijk geïllustreerd door het isolement waarin mensen met een sociale angststoornis zich bevinden. Dit project test de hypothese dat sociaal-emotionele regulatie een actie-selectieprobleem is, en gebruikt die kennis om de effectiviteit van klinische interventies bij patiënten met sociale angst te vergroten.

Go back