Congres Het Talige Brein

Website
http://taligebrein.rcsw.nl/

Taal is iets van iedere dag. Toch verloopt taalontwikkeling bij ieder kind anders. Een goed en gefundeerd begrip van normale en afwijkende taalontwikkeling bij kinderen gedurende hun levensloop kan een positieve invloed hebben op uw rol als onderwijsprofessional. Welke factoren zijn bepalend voor de ontwikkeling van taal en geven u aanknopingspunten voor de vernieuwing van uw onderwijs? Hoe maakt u uw onderwijs meer op maat voor ieder kind? Nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de hersenen dragen bij aan meer gedifferentieerd en beter taalonderwijs en kunnen leiden tot veranderingen in de klas.

Het congres Het Talige Brein is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We richten ons met name op die onderwijsprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met taal leerlijnen en taalonderwijs, zoals orthopedagogen en onderwijskundigen, IB-ers en taalcoördinatoren. Taalgespecialiseerde leerkrachten en directeuren van scholen die dit thema interessant vinden zijn ook welkom. Voor iedere doelgroep is een programma samen te stellen zodat u thematiek die voor u interessant is kunt volgen en met vakgenoten kunt sparren over problematiek en oplossingen.

Datum
Donderdag 12 november 2015 van 9.00 – 17.00 uur

Locatie
Lindenberg Nijmegen
Ridderstraat 23
6511 TM, Nijmegen

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J en NVO-OG (voor zowel Orthopedagogen-Generalist als Basis-Orthopedagogen) en registratie van leerkrachten op Registerleraar.nl wordt aangevraagd. 

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 245,00 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het boek 'De Lerende Mens' t.w.v. € 25,-, documentatie, koffie/thee, lunch en netwerkborrel.

http://taligebrein.rcsw.nl/

Go back